Homepage Конспект уроку з географ в 9 клас поняття про свтове господарство


Конспект уроку з географ в 9 клас поняття про свтове господарство


Підготуйте виступ за заданою темою. Італією дуже цікаво мандрувати. Провідна роль у розвитку промисловості належить автомобілебудуванню. Проблеми і перспективи розвитку і розміщення підприємств галузі в нових економічних умовах Стр. Населення України Кількість, розміщення і густота населення, його вікова і статева структура 9. У країні поширена надомна праця, значна частина населення працює на незареєстрованих підприємствах, обслуговує туристів. Політична карта світу 5 год. § 16 Розділ III. Донецький економічний район Донецький район розташований на сході України. Цілі покоління дітей зростають, не бачачи своїх батьків, які поїхали працювати за кордон. Італія імпортує: а паливо й сировину; б наукомістку продукцію, промислове обладнання. Візитка держави, символи Італії. Загальна характеристика господарства і галузей спеціалізації. § 30 30 Словаччина та Угорщина 31 Румунія та Молдова 32 Білорусь. Характеристика альтернативних електростанцій Зразок картки Завдання. Воно забезпечує населення продовольством на 75 %. Провідне місце в електроенергетиці належить ТЕС. Вулиці тут наскільки тісні, що влада ще в XV! Яка кількість населення району? Цей острів у різні часи захоплювали фінікійці, греки, римляни і багато інших древніх народів. § 35 37 Політична карта. § 28 Тема 3. Ознайом­лення з компонентами природи своєї місцевості, виявлення взаємозв'язків між ними § 51-53 повторити Розділ IV. Загальні риси природних умов. Трудові ресурси України, їх географія; проб­леми. Переважає І тип відтворення. § 40 49 Моніторинг навколишнього середовища в Україні. Сільське господарство в приміських районах спеціалізується на вирощуванні овочів, фруктів, ягід і молочному тваринництві.


Особливості природних умов і ресурсів.


Сучасні географічні дослідження Освоєння полярних широт Р. Державний кордон 2 год. » Відповіді учнів Я розраховую, що ви проявите себе на уроці в таких діях: 1. Мінерально-сировинні ресурси 16 31. Епоха Великих географічних відкриттів Подорожі португальців, їх роль у відкритті нових земель Генріх Мореплавець. Везувій — вулкан на півдні Італії 5. Електроенергетика як складова частина ПЕК країни поєднує всі процеси виробництва, передачі й трансформації електроенергії. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА 6 год. Зміни ком­понентів природи в результаті діяльності людей. Країни Африки, Австралії та Океанії 6 год.

Related queries:
-> драйвера на сталкер чн
Обладнання: карта «Паливно-енергетичний комплекс України», «Електроенергетика України», контурні карти, атласи, графіки виробництва електроенергії з 1980—2003 рр.
-> презентация по географии на тему швеция
Розміщення населення на материку § 61 62 Сучасна політична карта Євразії.
-> драйвер монитора acer 1951
П он яття «еконо мі чний район».
-> сочинение легенды жигулей
Духовна культура українського народу мова, освіта, обряди, звичаї, релігія.
-> сочинение миниатюра размышление над стихотворение бродского осенний крик ястреба
Ландшафти та їх класифікація.
->SitemapКонспект уроку з географ в 9 клас поняття про свтове господарство:

Rating: 95 / 100

Overall: 58 Rates